Nieuwsbrief van 8 mei 2018

Kunstmanifestaties in voorbereiding!

Het bestuur van KEK-040! houdt zich o.a. bezig met de voorbereiding van exposities en kunstmanifestaties. Zo zijn er voor de einde-jaar-expositie van 2018 al weer diverse locaties vastgelegd, waaronder het Van Abbemuseum.

Deze zomer proberen we met een manifestatie aansluiting te zoeken bij ‘Hallo Cultuur’, start van het nieuwe culturele seizoen in Eindhoven, in het eerste weekend van september. Zo gauw onze plannen concreet zijn, informeren we je via deze nieuwsbrief.

Voor het bestuur gelden hierbij een aantal belangrijke uitganspunten:

De kwaliteit van de kunstenaar bepaalt de kwaliteit van zijn werk en dus ook van de expositie. Kunstenaars doen er toe!
Diversiteit speelt een belangrijke rol bij de presentatie van kunstwerken; het maakt een tentoonstelling aantrekkelijker!
Inzicht verschaffen in ‘maakprocessen’ maakt kunst voor de toeschouwer meer toegankelijk.
Betrokkenheid en samenwerking van de deelnemers zijn belangrijke voorwaarden voor een goedlopende kunstmanifestatie.

Vooral dit laatste punt is heel belangrijk! Alleen kan het bestuur niets!
We doen dan ook een dringend beroep op jou als deelnemer om de handen uit de mouwen te steken als dat gevraagd wordt bij de voorbereiding en de organisatie van evenementen.
Maar ook om reclame te maken voor evenementen en actief uitnodigingen te versturen binnen je netwerk (en daarbuiten).
Dat geldt natuurlijk ook voor de Art Cafés en de voordrachten en de exposities in Pand P.

Lees meer...

Nieuwsbrief van 7 april 2018

Het eerstvolgend Art Café wordt gehouden op donderdag 31 mei, in verband met de april-/mei vakantie en de koningsdagactiviteiten in Eindhoven.
De expositie van Georgine Sipman wordt tot die datum verlengd.
Omdat Rob Zweerman zijn rol als curator van Pand P –exposities heeft beëindigd is de nieuwe regel dat de laatste exposant een opvolger aanwijst.
Georgine heeft gekozen voor het werk van Marjo Hoevenaars. De nieuwe expositie zal op 31 mei worden geopend.

Lees meer...

Expositie Georgine Sipman in PandP van 29-03-2018 t/m 30-05-2018

De datum op de poster wordt gewijzigd!

De expositie is nu van 29-03-2018 tot/met 30-05-2018

20180330 affiche georgina sipman